Hulp bij rugpijn

Rugklachten

Rugklachten, we krijgen er bijna allemaal in ons leven mee te maken. Maar wat is de oorzaak en wat kun je er zelf aan doen om weer grip hierop te krijgen. We delen informatie, geven handreikingen en adviezen om ervoor te zorgen dat jij weer zonder pijnklachten kunt doen waar je blij van wordt.

Er zijn verschillende oorzaak aan te wijzen waarom er rugklachten kunnen ontstaan. Deze zijn verdeeld in specifieke  en aspecifieke rugklachten. Specifieke rugklachten zijn rugklachten waar er een duidelijk aanwijsbare oorzaak aanwezig is. Aspecifieke rugklachten zijn rugklachten waar er geen duidelijke relatie gevonden wordt tussen onderzoeksgegevens en de klachten die men ervaart. Rugklachten zijn veelal aspecifiek, namelijk kin 95% van de gevallen. Hierboven vind je verschillende oorzaken waardoor rugklachten kunnen ontstaan. Er is natuurlijk veelal wel een oorzaak te achterhalen waarom de rugklachten ontstaan, veelal als gevolg van een dysbalans in de pijlers van vitaliteit.